כפרי הגדול
הוא כנבל רונן
שער בו מזמור
והומה המיתר
ואדם בו זקוף
כנימה הדרוכה
בין תכלת שחקים
ובין צלע ההר

מבעד זקיפות
מיתריו הרנים
משחירים התלמים
מזהיבות הגרנות
וחופזים הימים
להצליל המיתר
וגוחנת כנף ליל
לארות נגינות

בנבלו של כפרי
על גבעות יזרעאל
הומים בצלילות
ועונים מיתרים
פורטים הימים
וקוסמים הלילות
על חבר נימיו
רבבות מזמורים
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00