בחוברת ריקודי עם קורס קיץ תשכ"ד יולי 1964 השיר מודפס בסדר אחר והבית השלישי מופיע לפני הבית השני.

דבקה דליה

בחוברת ריקודי עם קורס קיץ תשכ"ד יולי 1964 השיר מודפס בסדר אחר והבית השלישי מופיע לפני הבית השני.
תן ידך לי רע
עצב שלח הלאה
בואה לרקוד
כי בא עת למחול

אל יאוש זורע
שור הקמה הבשילה
ים של זהב
נושק לשמי התכול

רון הריעו
הכו בתוף ובמצלתיים
שיר השמיעו
ויען לו הד הרים

רוני ארץ
שדות הניבו וכרמים
חולו מרץ
הו חולו נעורים
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00