בום בילי בום
בילי בום בום ביל
צעד כבד
צועד הפיל

שמן, גדול,
שמן חזק
צועד בקושי
פיל ענק

ביער הרחק
האדמה תרעד
תחת רגלו
שהיא תצעד
פזמון...

חוטמו הארוך
מהר סובב
אבטיח ככלום סוחב
עץ גדול
בלי קושי מקפל
ועץ פירותיו
בתיאבון אוכל
פזמון...
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00