בשושן הבירה
שבארץ פרס
פרס העשירה
היה איש חסיד
ושמו מרדכי
שהציל את היהודים
ביום הפורים

אני מרדכי
מרדכי היהודי
נאמן אני אך ורק למלכי
לא אכרע ולא אשתחווה להמן אויבי
ולרשעתו אענה בתפילתי
בשומעכם בקול המון
בדורות הבאים
אל תירא הוא איתכם אלוהים
פזמון...

אני אסתר
אסתר המלכה
יושבת בארמוני
והכל יכולה
מצאתי חן בעיני אדוני
לנצח אשלוט באויבי
לא אראה עוד בצרת עמי
ולא אשמע באובדן מולדתי
פזמון...

שישו רעים
גילו ורינו
ואת הפורים
בשמחה חוגגו
לבני בנים
את הנס ספרו
ואת מרדכי אסתר זיכרו
בזמן_______
______
ומולדתכם תתעלו
פזמון...
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00