מיזרלו

  • תרגום: בן-זאב אברהם
פני אורחות כוסו בצעיף הליל
לילה ליל רזים בישראל
לילה בוקע לילה זורע רז
כחץ שלוח על כנף הרוח טס

ליל ליל רזים
ליל רזים שוב פקד את ארצי
צלע גלבוע לן בכרמי כפרים
ושחוק הצבוע יעל במשעולים
ושוב פולחת פתע את הדממה
אש השומרים שומרייך מכורה

בין אורחות אט אט יחוויר הליל
בוקר אור יודלק בישראל
אי בכנען זמר לילינו גז
כחץ שלוח על כנף הרוח נס
אור בוקר אור
בוקר אור שוב פקד את ארצי
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00