הידד, הידד, הידד הידד
הודו מזמור זמרו
לקראת חג הנמל
נבנה הוא בדמנו
נבנה הוא בעמל

הידד תל אביב
שיר ימינו מסביב
הידד עיר עברית
אם בישראל

סוף כל טלטולינו
נמל הוא עמלנו
ובעמלנו ניגאל

צהלוהו (?) עלי גלי ים
עלה הוא, הנמל
סובו, סובו, חולו במחול
נצחוננו הנמל
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00