בם בם בירי-בירי-בם
בים בם בים בם בירי-בירי-בם
בם בם בירי-בירי-בם
בים בם בירי-בירי-בם
הוי!
פזמון...

אומר רבנו רב מוטניו
בוקר טוב לאבינו
הוי אבינו שבשמים
העלינו לירושלים

הוי צדיקים, צדיקים ברחובות
הוי רשעים, רשעים יפלו בו
פזמון...

אומר רבנו רב מוטניו
צהרים טוב לאבינו
______
הנצא ביד רמה

הוי צדיקים, צדיקים ברחובות
הוי רשעים, רשעים יפלו בו
פזמון...
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00