מעין זורם ורן

מעיין
זורם ורן.
גל אל גל סוד המה –
בקול דממה.

פרח רך
מה-ייף, יפרח!
שמש-אור רוממה.
תצהל אדמה.

מה הדור נאה הדיו,
לב ירהיב!
אור יגה עלינו לעד.

זה אביב יסאן באון
וברון.
כאחד נריע הידד.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00