ארץ זבת חלב ודבש

ארץ זבת חלב
זבת חלב ודבש
ארץ זבת חלב
חלב ודבש

ארץ טובה
ארץ נחלי מים
עיינות ותהומות
יוצאים בבקעה ובהר

ארץ אשר אבניה ברזל - הא!
ומהרריה תחצוב נחושת

לַי...לַי... לַי...

אשר לא במסכנות תאכל בה לחם
לא יחסר כל בה [כל בה]

וחפרנו וקדחנו
והעמקנו ומצאנו
נפט! נפט! נפט!
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00