בארצנו אור וזיו

בארצנו אור וָזיו
יום הולדת לָאביב
שיר וָגיל בפי הטף
ושתילים מלוא הכף

ילדים הולכים בסך
את ביד ונטע רך
לשממה יבוא הקץ
מְקום מדבר יכבוש העץ!
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00