צבא ישראל

חילים! שמרו על המורשת.
טיסים! חתרו תוך ערפל.
מלחים, שמרו בים-יבשת,
רם צועד! רם צועד!
רם צועד צבא ישראל!

הצבא הוא היום,
מלוכד וסדיר.
רק בזכות, החיל
העברי הצעיר.
אז לחם הישוב,
כדוד, רועה צאן,
והכה את גלית,
במכת נצחון.

ברובים, במקלות,
נלחמו יהודים,
בהרים, בערבות
נגד טנקים ערביים.
ויכלו לאויב,
שם בנגב החם,
בו הפילו אורב,
בנקמת דם העם.

אז יצאו בחורים
בסירה קטנה,
נגד צי הימים,
של ערב הגדולה.
הם הכו באויב,
הם הטביעו הצי.
והיום המלח,
הוא בצי העברי.

אז עלו טיסים,
בעד כבוד וחרות,
נגד ספיטפירים,
רק בפרימוס פשוט.
והיום טיסים,
רב גולים מעלים,
ועל שלום אמתנו,
אל על הם שומרים!
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00