לילי בת הגליל

על ילדתי כי אשיר לי
הי לילי הי לילי הילו
עת שמה ברטט יזכיר לי
את הגליל כולו

עלי ילדתי כי אשיר לי
ירון חליל בקולו
הי לילי הי לילי את לי רק לי
הי לילי הי לילי שלי
כוכב ממרום לי ירמוז שלום
הי לילי הי לילי
היי לו

עם רדת יום אקרא בשמה
לילי בת הגליל
נרד יחדיו לשדה קמה
הרוח בשבילים הומה
ידה תושיט לי בדממה
לילי בת הגליל.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00