שמרני, אלוהים, מרוח קרה
ומרוח שורפת
למען שלום הלול והגינה והפרה
שברפת.

וגם בעבור שלקחתני, ענוגה מרחם,
מאב זקן ומאם זקנה
להוציא מקרקע סגופה לחם
וגם תאנה.

ובעבור שקיבלתי עלי באהבה ובדממה
כל הטוב והרע;
אשר גועה הבהמה ונמוכה הקמה
ואני גם הרה.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00