במחול ובמפעל

רגל רגל רומי חולי
זמר זמר עם נגנו לי
אש ארצנו אש צמאנו(?)
הבו לי בשיר

חַיל חַיל כולנו אנו
יום וליל זוהַר איתנו
לנו שמש גם בלב תאיר

רגע פגע בל ירתיע
לבבנו עוז ואיל
שיר נריע גיל נביע
במחול ובמפעל
הבו לנו רון
הבו לנו רון וחזון
עורו עורו עור
לניצחון

טרלל...

הבו לנו רון
הי הבו לנו רון וחזון
עורו עורו עור
לניצחון

ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00