אגיל ואשמח ולאל אשבח... ברוך אלהים

אגיל ואשמח, ולאל אשבח
ואזבח זבח, ביום הפסח:

ברוך אלהים, אדון האדונים
שהציל בנים ביום הפסח:

גלה סודו, לזרע ידידו
על יד עבדו, ביום הפסח:

דבר למשה, האות תעשה
וניסים עשה, ביום הפסח:

הכה פרעה, ושבר זרועו
והכרית זרעו, ביום הפסח:

והוציא לעמו, מבין לאומו
ועשה לשמו, ביום הפסח:

זכר חסדיו, למען עבדיו
והוציא ידידיו ביום הפסח:

חמל עליהם, ועל כל בניהם
ובחר בהם,ביום הפסח:

טהר ישרים, להנחיל כשרים
שלשה כתרים, ביום הפסח:

יצאו ידידים,מבית עבדים
ושחטו תמידים, ביום הפסח:
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00