אדיר איום ונורא

אני ביער הלכתי
וקולות של ציפורים שמעתי
קולות של ציפורים
מזמרים מזמורים

עס איז געגאנגען א מענטש
אין וילדען אליין
האט ער גיהערט
זינגען פייגאלאך
גרויס און קליין,
דיע פייגאלאך געזונגען

רא רא רא
אדיר איום ונורא,
בצר לי לך אקרא,
ה' לי ולא אירא

אני ביער הלכתי...

לי לי לי
גדול פירצת היכלי,
דגול מהר חכלילי,
ה' היה עוזר לי.

תי תי תי
הן אתה תקוותי,
לישועתך קיוותי,
ה' עוז ישועתי.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00