אם תשיב משבת רגלך

אם תשיב משבת רגלך :
ברך תברך שם נורא • על כללם בתורה ובמורא ־ אז
יבקע כשחר אורה ־ בזמירות תרים קולך:
ממירות זכור את מצותי לגמור יאשר ציויתיך לאמר חסד ומשפט
שמור וקוה אליהך, וקה בהר סיני קרבתנו ותורתך
למדתנו אהבת עולם אהבתנו לזרע אברהם אוהבך
לזרע יום שבת ויום מנוחה
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00