בסימן טוב והצלחה תהי לעדתנו

בסימן טוב והצלחה תהיה לעדתנו
וקול ששון וקול שמחה, ישמע בארצנו
ואזי תהיה רווחה, בביאת משיחנו
נין ישי, יובל לו שי, ישיב נוגשי
גם נפוצי ומגורשי, יורה על דרך לאנשי
ינון שמו מה טוב טעמו, ונאומו עת יבואו ילחמו
כל הגוים על עמו, יבטח בשם ה' וברך את ה'.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00