ברח דודי אל מקום מקדשנו

ברח דודי אל מקום מקדשנו. ואם עונות עברו ראשנו. הנה באה בברזל נפשנו.
ואתה יי גאלנו קדושנו. עליך נשפוך שיח רחשנו. לגאלנו ממעון קדשך להחפישנו:
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00