יה אל חדש נעורי

יה אל חדש נעורי, ורחם וחון. קבץ מהרה, שה פזורה, אל עיר הבירה, יתהלכו בה בבטחון:
אל רם על רמים אל עליון, שים קץ וסוף לכל חזיון, בנה שלם ועיר ציון, יה נא ריבה ריב עם אביון. רחם וחון:
שמע זמרה בדוכני, מפי הלוים וקרבני, יקריב בן אהרן כהני, ואז ישמח עמי וגם אני. רחם וחון:
רצה בנו יה אל נורא, ופתח לנו שערי אורה, ושלח אליהו במהרה, יבוא ובפיהו בשורה. רחם וחון:
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00