יום הנסים יום הפורקן

יום הנסים יום הפורקן
יום הפורים זה לנו הוא
יום הנסים יום הפורקן
היה לסעודה מתוקן
קח כוס מלא החזר ריקן
אל תותיר נותר בקנקן
שכרות בעיני אל שנוי
אך יום זה למצוה מנוי
יום נאסר בו צום ועינוי
יום צאת צאן אל ממצוקן
רצה לשתות יין ברור עד יהי דברך צרור
לא תבחין ברוך מארור
וזל דקן מעב דקן
אל חיל אחז אחשוורוש
סכת שלום לנו יפרוס
כשמן הטוב על הראש
שהוא יורד על הזקן
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00