כמה יסרתנו

כמה יסרתנו על־ידי־צירים שלוחים / לא הקשבנו למורים ומוכיחים
מאז ועד־עתה אנו נדחים / נהרגים נשחטים ונטבחים:
שרדנו מתי־מעט בין־קוצים כסוחים / עיננו כלות למצא רוחים
פורכי עמך אשר־למת שׁוחחים / צפר וערב הולכים ומצליחים:
קמים למולך ונאצות שׂוחחים / רצוצים במה אתם בוטחים
שוכן עד וקדוש צפה בעלבון אנוחים / תמוכים עליך ובך מתאחים:
בנוראות ימינך נושע לנצחים / כי־על־רחמיך הרבים אנו בטוחים:
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00