לאל עורך דין לבוחן לבבות

ובכן לך הכל יכתירו
לאל עורך דין / לבוחן לבבות ביום דין
לגולה עמקות בדין / לדובר מישרים ביום דין
להוגה דעות בדין / לותיק ועושה חסד ביום דין
לזוכר בריתו בדין / לחומל מעשיו ביום דין
לטהר חוסיו בדין / ליודע מחשבות ביום דין
לכובש כעסו בדין / ללובש צדקות ביום דין
למוחל עונות בדין / לנורא תהלות ביום דין
לסולח לעמוסיו בדין / לעונה לקוראיו ביום דין
לפועל רחמיו בדין / לצופה נסתרות ביום דין
לקונה עבדיו בדין / לרחם עמו ביום דין
לשומר אהביו בדין / לתומך תמימיו ביום דין
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00