לכבוד התנא האלוהי רבי שמעון בר יוחאי

אורחים נכבדים, ידידים נחמדים, מי לכם פה ומה לכם פה, לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי
בני ירושלים, אהובים ושלמים, מי לכם פה ומה לכם פה, לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי
תיבנה עירכם, ויתכונן דבירכם, ונשחר פניכם, בשלוש חגיכם, בזכות התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי
גיבורי היפואים, ובחורי החיפאים, מי לכם פה ומה לכם פה, לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי
שובו לאהליכם, וקחו בכליכם, מברכת אחיכם, בזכות אדונכם, בזכות התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי
דרי טבריא, ותושבי פוריה, מי לכם פה ומה לכם פה, לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי
רווח והצלה, וקול המולה, ישמע בבתיכם, בזכות מלככם, בזכות התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי
המוני הגליל, שרים כחליל, מי לכם פה ומה לכם פה, לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי
קרן ישועה, וברכת תחיה, שפתותיכם תביע, בצפת הבנויה, בזכות התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי
ואיכרי יסוד המעלה, ותושבי מטולה, מי לכם פה ומה לכם פה, לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי
צמח אדמתכם, ופרי בטניכם, ועשתרות צאניכם, יבורך לכם, בזכות התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי
זרע מי מנה, בני ראש פינה, מי לכם פה ומה לכם פה, לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי
פדות ורווחה, על מי מנוחה, ובמתי ההצלחה, כשמש זרחה, בזכות התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי
חלוצים הישרים, זקנים ונערים, מי לכם פה ומה לכם פה, לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי
ערש האחדות, בדרכי היהדות, בכם לעדות, להיות מגידות, בזכות התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי
טף ונשים, וצאן קדשים, מי לכם פה ומה לכם פה, לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי
סמוך אשוריהם, להאריך ימיהם, בתורת אלוקיהם, ובחיי הוריהם, בזכות התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי
ילידי ארצנו, מחמדי עינינו, מי לכם פה ומה לכם פה, לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי
נהל אותם, ותשכון בינותם, ובארץ אבותם, תושיע אותם, בזכות התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי
כל קהל ועדה, ממושבות יהודה, מי לכם פה ומה לכם פה, לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי
מלא משאלותם, וברך נחלתם, שמח עדתם, ואור במושבותם, בזכות התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי
לקהל הגולה, אחותי כלה, מי לכם פה ומה לכם פה, לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי
לעם סגולה, חינגא והילולא, וקול גאולה, ישמע בעגלא, בזכות התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00