לכבוד תורה ההדורה אשיר ברון וצהלה

לכבוד תורה ההדורה
אשיר ברון וצהלה
לעוטה כשלמה אורה
מזיו אורו אשר נגלה
ברא עולמו ויקרא
לאור יום ולחושך לילה
בתורה ידו חוללה
כל יצור וכל פעולה
מרומם הוא ונעלה
על כל ברכה ותהלה

מי זה ימלל גבורות
האל רם ומתנשא
בהגלות אור יקרות
המופלא והמכוסה
כל העליונים מקצה
אין נודר כנף אין פוצה
פה לו דומיה תהלה

שמים ושמי שמים
לא יכלכלו את גדלו
יסד ארץ על המים
ולהקרא הדום רגלו
מקיף וניקף בנתים
הכין ועשה פעלו
שרפים ממעל לו
לרוממו ולהללו
עומדים באימה למולו
ברתת וגם חלחלה

השלם יה את מאויי
וכונן לבי וסעיפי
ובתוך כהני ולויי
יחד זקני וטפי
וכן אברכך בחיי
בשמך אשא את כפי
בקול תחנה ותפילה
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00