מדי שנה קינה בליל זה מזומנה

מדי שנה קינה. בליל זה מזומנה. כי קריה נאמנה. בו היתה כאלמנה: בו אבכה ואהימה. ובו פני ארעימה. נהי נהיה ארימה. מימים ימימה: בליל זה מכל לילות. קינה בכל מקהלות. ובו שתו כוס תרעלות. דרכי ציון אבלות: ליל צור פקד קצפו. ושלח בי אש רשפו. והושת שברי לספוא. יחשכו כוכבי נשפו: אני הגבר אומר. לראות יגון ועמל. בליל זה רשעי גמל. בלע השם ולא חמל: ליל בו אירע נופל. למגדל בוחן ועופל. ושועי ישבו בשפל. יקחהו אופל:
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00