עיני עיני יורדה מים

עיני עיני יורדה מים, על חרבן ירושלם:

אבכה לילי ויומי, על חללי בת עמי. ואשפוך נפשי ודמי. ליושב, בשמים:
פזמון...

נהפך כל שירי לאבל, נשבר כל כנור ונבל. נצור עלי ככבל. לבני יהודה, ואפרים:
פזמון...

עלי צרים שחקו, וכאריה שן חרקו. ובפיהם עלי שרקו. וגם ספקו כפים:
פזמון...

יללה נהי וקינים, שאי נא אם על בנים. בחורים וזקנים. וגם יונקי שדים:
פזמון...

זנח אדני מזבחו, נאר מקדשו מנוחו. גם הסגיר ביד זונחו. חומות ירושלם:
פזמון...

יום החריב צר קדש, ציון עיר הקדש. בתשעה באב לחדש. רפו כל ידים:
פזמון...

הצור, עזוב אף וחמה. וקום היה לנו לחומה. והאר אור החמה. להיות שבעתים:
פזמון...
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00