צדיק השם בכל דרכיו

צדיק אדני, בכל-דרכיו;וחסיד, בכל-מעשיו.
קרוב אדני, לכל-קוראיו--לכול אשר יקראוהו באמת.
רצון-יראיו יעשה; ואת-שוועתם ישמע, ויושיעם.
שומר אדני, את-כל-אוהביו;ואת כל-הרשעים ישמיד.
תהילת אדני, ידבר-פי: ויברך כל-בשר, שם קודשו--לעולם ועד.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00