קול ביער אנכי שומע

קול ביער אנוכי שומע
אב לבנים קורא

ים ב-בם-בם
בם-ב--בם-בם-יבבב ים ב הוי יויי
הוי יו יויי יב-ב-ב-בם

בני בני היכן הלכתם
אשר עלי כך שכחתם
פזמון...

בני בני לכו לביתי
כי לא אוכל שבת יחידי בביתי
פזמון...

אבינו אבינו איך נלך
השומר עומד בשער המלך
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00