רבונו של עולם לולי חטאינו ופשעינו

ריבונו של עולם, לולי חטאינו ופשעינו, לא היינו בושים ונכלמים, ועל מה היינו מתוודים, כי אי אפשר לו לאדם לבקש על חטא והוא לא חטא: ולא ייוודע עוז רחמיך אלא בהעבירך חטאות יראיך:
ולא על עצמי בלבד אני מתודה .כי אם בעדי ובעד כל קהליך:
יהי רצון מלפניך השם אלהינו ואלהי אבותינו שתסלח ותמחול לנו על כל עונותינו ופשעינו ותכפר לנו על כל חטאתינו:
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00