שיר השירים אשר לשלמה

שיר השירים, אשר לשלמה. יישקני מנשיקות פיהו, כי-טובים דודיך מיין. לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך; על-כן, עלמות אהבוך. מושכני, אחריך נרוצה; הביאני המלך חדריו, נגילה ונשמחה בך--נזכירה דודיך מיין, מישרים אהבוך. שחורה אני ונאוה, בנות ירושלים; כאוהלי קדר, כיריעות שלמה. אל-תראוני שאני שחרחורת, ששזפתני השמש; בני אימי ניחרו-בי, שמוני נוטרה את-הכרמים--כרמי שלי, לא נטרתי. הגידה לי, שאהבה נפשי, איכה תרעה, איכה תרביץ בצוהריים; שלמה אהיה כעוטיה, על עדרי חבריך. אם-לא תדעי לך, היפה בנשים; צאי-לך בעקבי הצאן, ורעי את-גדייותייך, על, משכנות הרועים. לסוסתי ברכבי פרעה, דימיתיך רעייתי. נאוו לחייך בתורים, צווארך בחרוזים. תורי זהב נעשה-לך, עם נקודות הכסף. עד-שהמלך, במסיבו, נרדי, נתן ריחו. צרור המור דודי לי, בין שדיי ילין. אשכול הכופר דודי לי, בכרמי עין גדי. הנך יפה רעייתי, הנך יפה עינייך יונים. הנך יפה דודי אף נעים, אף-ערשנו רעננה. קורות בתינו ארזים, רהיטנו ברותים.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00