שכינה צועקת בהרע

יהירים בהכניסם צלם במעוני / יצאה שכינה מהיכל לפני / ונאמה אלכה ואשובה למכוני / עד אשר יאשמו ובקשו פני:
ומהיכל עלתה ועל הכרוב שבה / וראתה משתחוים לכל-מזל וצבא / ונאמה אלכה אל מקומי ואשובה / עד אשר יאמרו לכו ונשובה
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00