בלילה תוגה בוקעת מן החול
בלילה דומיה מלווה את הכל

קול העני העצוב העני העזוב העני האומלל
הבוכה ומבכה הגורל
על מה ועל מה שוכן שוממה?
מדוע ולמה נפשי שוממה?

גולמי מתייבש בעצמות דבקו הגלדים
וקולי נחלש בלי כוחות צעדתי צעדים
בפתח בעיר חיכיתי בלב נשבר
דמעות חמות ביכיתי והן ליבי מר

קול העני העזוב העני העצוב העני האומלל
הבוכה ומבכה הגורל
מדוע ולמה נפשי שוממה?
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00