אודה לאלי כונני צור פועלי

אודה לאלי כונני צור פועלי
אודה לאלי כונני צור פועלי
הוא ישמעה קולי ויפיק ממללי
הוא ישמעה קולי ויפיק ממללי

בשמו אקוה אכרעה אשתחוה
בשמו אקוה אכרעה אשתחוה
אסדיר שבח נאה יחידה ממללי
אסדיר שבח נאה יחידה ממללי

גלי למצפונך לראשי מחנך
גלי למצפונך לראשי מחנך
ועשי רצון קונך
רצון קונך ולשמו הללי

זדים הליצוני ורבו שוטני
זדים הליצוני ורבו שוטני
השב שבות עני והאר אופלי
השב שבות עני והאר אופלי

טרם לך נקרא לישעך מהרה
טרם לך נקרא לישעך מהרה
כי ממך אורה ואתה גואלי
כי ממך אורה ואתה גואלי

גלי למצפונך לראשי מחנך
גלי למצפונך לראשי מחנך
ועשי רצון קונך
רצון קונך ולשמו הללי

אודה לאלי כונני צור פועלי
אודה לאלי כונני צור פועלי
הוא ישמעה קולי ויפיק ממללי
הוא ישמעה קולי ויפיק ממללי
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00