במשלט בגליל חרש רן לו חליל

במשלט בגליל
חרש רן לו חליל:
שומר מה מליל
ועונה לו ההד
מהרים מהדהד -
משמרי על התל

ושואל החליל
וחוזר ושואל
שומר מה מליל
וההד מהדהד:
לא נרא, לא נרא
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00