יום גילה יבוא

יום גילה יבוא
יום גילה, יום דיצה, יום חדווה
יבוא, יבוא

יבוא אדיר בימינו
יום גילה יבוא, יבוא

יבוא ברוך ויושיענו
יום גילה יבוא יבוא

יום גילה, יום דיצה, יום חדווה
יבוא, יבוא

יבוא גדול,
יבוא דגול,
יבוא הדור
בימינו

יום גילה, יום דיצה, יום חדווה
יבוא יבוא

יבוא ותיק ויושיענו
יום גילה יבוא יבוא

יום גילה יום דיצה...

יבוא זכאי בימינו
יום גילה יבוא יבוא

יבוא חנון ויושיענו
יום גילה יבוא יבוא

יום גילה, יום דיצה, יום חדווה
יבוא יבוא

יום גילה יבוא יבוא.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00