מלח בודד

שקעה השמש לפאתי הים
כל איש על משכבו ביקום כבר נם
אחד הוא רק מלח בודד בים
ישיר שירו ולא ייתם.

שירת מלח לקול גלי הים
מעל מכסיף הנוף, ירח רם
ציפור הליל על תורן אנייה
רק היא בלבד שירה תשמע
רק היא בלבד שירת מלח תשמע

לו רק הייתי פרח על גבעה
תקטוף אותי נערה יפה
לו רק הייתי פרח על גבעה.

לו רק הייתי עץ בערבה
אז בצִלי תישן שנתה
תישן שנתה נערה יפה
לו רק הייתי עץ בערבה

אבל אני מלח בודד בים,
לכן שירי על נערות הוא רם
אכן אני מלח בודד בים
ואין נערה לי בעולם
אכן אני מלח בודד בים.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00