מעלה כוכבים מטה ההרים הכוכבים

מעלה כוכבים
מטה ההרים
וכוכבים נותנים ____
הזמן שכבר תישן

תישן בלילה
סובבים הכוכבים למעלה
אז כל ילד ___
ישן אז במיטה
אז תישן כי כבר מאוחר

תישן חביבי
אם תרצה כוכב זהב תגיד לי
מה תרצה הכל תאמר
תקבל את זאת מחר
אך תישן כי כבר מאוחר

תישן, תישן
_____
ומחר תלך לגן
מחר לגן
עכשיו תישן
תישן ליבי ילד קטן

תישן חביבי...
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00