מקום שם ארזים

מקום שם ארזים ועבים יישקו
וגלי הירדן בשטף יוצקו
מקום עצמות אבותיי נקברו שמה
ודמי המכבים ריוו האדמה
על חוף ים התכלת שם כל חמודותיי
שם ארצי ארץ אבותיי

ועת אכזר בכוחו משם נתשני
ואל אדמה ניכר בחימה הדיחני
ליבתי שמה בציון נשארה
קדמה אביטה ובת עמי ניגרה
פני מזרחה עת אשא תפילותיי
לשוב אל ארצי ארץ אבותיי

ואם יד אלוה בי פתאום תפגעה
ועל אדמת זרים בלא עת אגוועה
אזיי אחים עת אל קבר תורידוני
פניי מזרחה בשאול תשכיבוני
ואל עבר ציון תשימו מראשותיי
מול ארצי ארץ אבותיי

שם אשכב דומם אסכית אשמעה
עד שיכופר כל עוון חטאה
עד מלוא סאת עוני, כוס תלאות ישראל
ולנפוצות ישראל עד יבוא הגואל
ובזרועו יקבץ כל אחיי ואחיותיי
וישיבם אל ארצי ארץ אבותיי

למקום שם ארזים ועבים יישקו
וגלי הירדן בשטף יוצקו
למקום עצמות אבותיי נקברו שמה
ודמי המכבים ריוו האדמה
על חוף ים התכלת שם כל חמודותיי
אל ארצי ארץ אבותיי
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00