נשכח מה שעבר

חסל להחזירני
ענית עיניים די
הסבל ימריצני
גורשך מעל פני
אך אל תלכי ממני
נשכח מה שעבר

כי בטרם תעזביני
אני סלחתי כבר
לצאת ניגשנו לדלת
אך אין נפשי קובלת
כי אם לכתך גוזלת
אושרינו עד

עיני מרה בוכיה
ונפשי הומיה
לי גזרים קרעתיה
לעדי עד
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00