עת שפתים אחרות

עת שפתיים אחרות אותך תנשקנה
עת לבבך לקראתו בעוז יתפעם
אולי תזכריני,
אולי תזכרי הימים
עת אהבתי בתום

אולי ברגע זה, רגע עגום
מותי בליבך יזהר
והיה זה גמולו של לב בודד

עת לב פותה שולל ילך
אחרי ברק מַטֵּך
עת בזרועות אחר
תשכחי פצעי אוהב בודד
דעי כי אני רק בך אהגה
עוד לך יהא ליבי
פזמון...
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00