פורים היום... נגילה ונשמחה

פורים היום, פורים היום
נגילה ונשמחה
נודה לאל יושב ברום
בו תמיד נבטחה

נשמח נגיל כולנו
על נס עשה אל לנו
פורים היום, פורים היום
נגילה ונשמחה
נודה לאל יושב מרום
בו תמיד נבטחה

על עץ נתלה המן הצר
וגם בניו עשרת
ומרדכי כסות ארגמן
לבש לו לתפארת

מלאו מלאו הגביע
נשתה נשיר נריע
על עץ נתלה הצר המן
וגם בניו עשרת
ומרדכי כסות ארגמן
לבש לו לתפארת

המן הרע הפיל הפור
יום בו ישפוך דמנו
את מחשבתו השיב הצור
על קודקוד שונאינו

מעגל עשו מהרו
ריקדו רקדו כרכרו
המן הרע הפיל הפור
יום בו ישפוך דמנו
את מחשבתו השיב הצור
על קודקוד שונאינו
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00