אוירון,
אוירון,
עופה, עופה לשמי מרום!
קחני נא
קחני נא
מעלה, מעלה שאני נא!
אוירון,
אוירון,
עופה, עוף לשמי מרום!

אוירון,
אוירון,
עופה, עוף כל היום!
על ערים,
על כפרים,
עד מעל לציפורים!
אוירון,
אוירון,
עופה, עוף לשמי מרום!

אוירון,
אוירון,
רַב תודה ורַב שלום!
עפתי די,
עייפתי די,
ולעת מחר תשוב אלי!
אוירון,
אוירון,
רַב תודה ורַב שלום!
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00