שמתחילים ללכת

הלכו נחלאים ועדים השמים
שאין כלל פתגם אשר אין לו שעה
ואשרי בחורים שכוחם ברגלים
ועמדו במבחן תוך כדי הליכה
ותמהו בריגדירים הולכים הם בסדר
ובקשו להבין סוד כוחם המובחר
אז ענה המ"מ: ארבעים קילומטר
לעומת ארבעים שנות הילוך במדבר.

כשמתחילים ללכת
זה מתחיל ללכת
ברוח איתנה
של צוות פלוגתי
בארץ רחוקה
בגשם ושלכת
הציגו נחלאים
נשקנו הסודי

התברר בלי ספק שגידול צנון וסלק
הוא משפיע טובות על גידול האדם
והלכו בחורינו ממש כמו על דלק
יען מיץ עגבניות לפעמים זהו דם
יעברו הימים התקופה מסוכסכת
אך סיפור המצעד אגדה ייהפך
ואנשי משקים כך יגידו לנכד
שהנח"ל הולך והולך לו יא-שייך.
פזמון...
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00