הרחק, הרחק בדמי הליל
עת התן עוד מיילל
נעה אורחה - זעה אורחה
דרומה, דרומה אי שם
פועם הלב דובבות שפתיים
שלום לך ארץ עזובה
מגדל וחומה בלב השממה
יישוב הוקם!

נגב-מדבר - הנה שבו בנייך
להפרות שממותייך
להלבישך הדר
נגב-מדבר - יפעה גנוזה בך, נסתרת
עוד נופך יהא תפארת
נשיב הודך מכבר
אם גם אוייב הפר עמלינו יאבה
ארצינו יתאב
קול המגן, תשוקת הגואל לו עונה:
לשווא! בעוז לשווא!
נגב-מדבר - הנה שבו בנייך
להפרות שממותייך
להלבישך הדר.

פנה היום ובא הליל
אור אל אור יישא שלום
בשורה ימסור - על חופש ודרור
על פדות ועל נצח העם
האופקים פצחו בזמר
והד השיב הישימון
מגדל וחומה - בלב השממה
יישוב הוקם!
פזמון...
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00