פורסם בספר "מכורה", תרצ"ט, עם הערה "לזכרו של יהודה ברנר".

חניתה

פורסם בספר "מכורה", תרצ"ט, עם הערה "לזכרו של יהודה ברנר".
עורה, שירי, לדובב עלילה
הרת חרדות וגבורה –
עלי, שירתי. כחמה בהילה,
חונני הקברים ושאי תפילה
על בנים אלמונים במכורה –
ספרי, שירתי על כולם, על כולם,
איך קברו אליהם וישאו את עולם.

על בנים אלמונים לאומה עיקשה,
לא אבו היכנע במצר –
על לכתם בימים אחרי מחרשה
ורבצם בלילות על משמר –
ספרי שירתי על כולם, על כולם,
איך עמלו בשדות ויוצת יבולם.

האזיני צורים והקשיבה הים,
עדי היקרים בגליל –
כבשו בחבכם חזוננו הרם,
על לבכם העצים שימוהו חותם
על העוצב הרב והגיל –
שמרוהו היטב לדור כי יבוא,
פקדוננו יטול, יצפינו בלבבו.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00