נגה אור-שחרית על ההרים,
אל שדות המרעה בני צאן נוהרים.
זוהר, מרחב, רוחות וצלילים,
צועד הרועה ומחלל בשבילים:
לי – לי – לי...
חלל! חלל! רנן, רנן, חלילי!

תכלת-שמים, שמש פלאים,
דשא ירוק, שיות וגדיים.
זוהר, מרחב, רוחות וצלילים,
צועד הרועה ומחלל בשבילים:
לי – לי – לי...
חלל! חלל! רנן, רנן, חלילי!

פעמון מצלצל: בוקר טוב! גלין! גלין! גלין!
זמר ורנן, הד צלצלי צליל!
חלילי, לי – לי – לי...
חלל! חלל! רנן, רנן, חלילי!
חלל, חלל חלילי!
חלילי, חלילי.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00