שאיני

רום במרום הירח קורן בשלוה
בין העצים הצללים לוחשים דומיה
קרן בודדת ממנו נפרדת בעצב
חרש יורדת ממנו נפרדת בצל

שאיני קרני, כנף לאהבתי
שאיני אל מרומים, שאי עלי כוכבים
הדממה הדקה על נפשי תשתרך כשחקי כוכבים היא תדהר
על כנפי החלום היא תישא למרום ערגתה
במרחק העצום היא תבין קטנותה ביקום

שאיני קרני, כנף לאהובתי
שאיני אל מרומים, שאי עלי כוכבים

שאינו קרני, כנף לאהובתי
שאינו אל מרומים, שאינו עלי כוכבים

ולאור הלבנה לחשי אהובה על חלום בלהות שהיה
עת נפשי בודדה למרחב לחשה ערגתה
אך יאבד היקום על ליבך ותנום אהובה

שאינו קרני, כנף לאהובתי
שאינו אל מרומים, שאינו עלי כוכבים
שאינו אל מרומים, שאינו עלי כוכבים
שאינו על קסם חלום
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00