כבר הלילה ירד על אזור חוליקת

כבר הלילה ירד על אזור חוליקאת
התיישבו בחורים קצת לנוח,
אט ירח לו שט ושולח מבט
ממרום אל עובדי הקידוח.

וחרק הצינור וטירטר המוטור
ובעומק שקע המקדח !
חברים, אל יאוש, בליבי זאת אחוש,
כי עולה בנחירי כבר הריח...

נפט, נפט, שרה הרוח,
נפט, נפט, הב לי קילוח !
נפט, כי צמאה המדינה,
נפט רק ירווה צימאונה
ובלב כל אזרח זיק של אור,
הוא הדליק הזהב השחור.

ידע העולם: בזעם ובדם
כאן עמלו מייטב בחורינו !
עם רובה על כתף ותוחלת בלב
כי יקרה זה הנס לעינינו.

ולפתע פתאום התגשם החלום
ופרץ כאן הנפט מכל רגב,
לשמחת כל העם הוא בשפע זרם
והציף בברכה את הנגב.
פזמון...
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00