מצחצחי נעלים

מצחצחי נעלים
פניהם עליהם קדרו.
הנה נפתחו ארובות השמים.
מתי הגשמים יעברו ?

הגשם נופל ממעל.
הוא יפל כך ימים על ימים.
ושנפשם
אל צחצוח נעל -
על דוכניהם נרדמים.

אוכל שממון במברשת.
משחיר יגונה של משחה.
עובר ושב, הואל - נא לגשת,
תחול ברכה על ראשך.

פתוחות ארבות השמים.
סתומים מעיני הישועה.
רדמו, רדמו, מצחצחי נעליים,
שעת - ביצה השעה.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00